x Productafbeelding
Slide background

Wordt nu lid

van de

Moto guzzi club nederland

Slide background

Komende zomer

Houd de website in de gaten

Internationaal Moto Guzzi Treffen

Slide background

Heb je een leuk artikel

Stuur het door naar de redactie

redactie@mgcn.nl

Slide background

het Openingstreffen

Houd de website in de gaten

Overzicht > Lid worden

Lid worden van de MGCN? Dat kan...

 

Je kan je aanmelden via onze site. Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk of via de mail en uiterlijk vóór 30 november van het lopende jaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Voor adreswijzigingen, bezorging en nabestellingen (niet kosteloos) van reeds verschenen nummers tot maximaal één jaar na verschijningsdatum kan je kontakt opnemen of mailen met de ledenadministratie.

De contributie wordt jaarlijks automatisch afgeschreven van je rekening. Je dient hiervoor een machtiging af te geven. Het lidmaatschap gaat in op het moment waarop contributie en inschrijfgeld op de rekening van de MGCN worden bijgeschreven.

Voor nadere informatie kan je bellen of mailen: 0493-494448 of ledenadministratie@mgcn.nl

De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt € 25,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december:

 • Word je lid in het 1e kwartaal, dan betaal je € 25,00
 • Word je lid in het 2e kwartaal, dan betaal je € 18,75
 • Word je lid in het 3e kwartaal, dan betaal je € 12,50
 • Word je lid in het 4e kwartaal, dan betaal je € 31,25 (maar dan ben je lid tot en met 31 december van het daarop volgende jaar)

Contributie voor leden die betalen via een acceptgiro of automatische incasso buiten Nederland:

 • Word je lid in het 1ste  kwartaal dan betaal je : € 35,00 / € 32,00
 • Word je lid in het 2de  kwartaal dan betaal je : € 26,25 / € 24,00
 • Word je lid in het 3de  kwartaal dan betaal je : € 17,50 / € 16,00
 • Word je lid in het 4de  kwartaal dan betaal je : € 43,75 / € 40  (incl. daarop volgend jaar)

Voor aspirant-leden woonachtig buiten Nederland geldt een andere regeling. Deze is opvraagbaar bij de ledenadministratie.

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,-

 • De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
 • De gegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor de Moto Guzzi Club Nederland

Na het invullen en versturen van dit formulier hoor je een emailbevestiging te krijgen op het opgegeven emailadres. Zoniet, dan is er wat misgegaan en is je aanmelding mogelijk niet ontvangen. Neem dan contact op met de ledenadministratie.

Website

 • Algemeen
 • Wilko van der Vecht & Astrid Gommers
 • Contact

 • Forum & Database
 • Paul Minnaert
 • Contact

Guzzishop

MGCN

 • Secretaris
 • Jeroen van Gessel
 • Telefoon: 06 4199 1111
 • Contact

 • Moto Guzzi Club Nederland
 • Henri Dunantlaan 63
 • 3771XR Barneveld
 • KvK 40321134