x Productafbeelding
Slide background

MGCN

18 en 19 mei

Mega Motortreffen

Slide background

In 2019

weer de Landmark

meer informatie volgt

Slide background

Dit jaar gaan we naar

van 7 t/m 14 september

naar Tsjechie

Slide background

Kijk voor leuke

Moto Guzzi spulletjes

in de webshop

Inschrijving
Na de traditionele onderdelenbeurs vanaf 10 uur hebben we genoten van een goed verzorgd lunchbuffet. Daarna volgde de inschrijving voor de ALV, er hebben zich 76 leden ingeschreven.

Opening
Onze voorzitter Hans van Reijen opent de vergadering:
Beste Guzzisti: Fijn dat jullie in zo'n grote getale naar De Koekoek zijn gekomen, voor de eerste keer de ALV hier. Het belooft een mooie vergadering te worden met mooie terugblikken en nog mooiere vooruitblikken onder andere een prachtige reis naar de Noordkaap.
Graag jullie telefoontjes op stil en als je een vraag of opmerking hebt even duidelijke je naam noemen.
Dan is het inmiddels 13:29 en is de ALV geopend.

Huishoudelijke en overige mededelingen
Ons bereikte het trieste bericht dat het met Carlo Rohlfs niet goed gaat, velen zullen hem wel kennen want hij is een tijdlang enthousiast lid geweest van de Toer Commissie. (Aanvulling: helaas heeft Carlo het gevecht niet mogen winnen, de uitvaart was op 13 april 2018 in Castricum).

Goedkeuring door vergadering van ALV verslag van 2017

Het verslag van de ALV van 2017 heeft in Koerier 1 gestaan.
Bij Kascommissie staat Jan van Adrichem, dat moet zijn Huib v.d. Doel, zijn opvolger.
Met deze aanpassing wordt het verslag van vorig jaar door de vergadering goedgekeurd.

Verslag van het secretariaat
Ik wil als secretaris beginnen met een woord van dank uit te spreken voor de commissieleden en werkgroepen in onze gezellige Guzzi club die alle evenementen en activiteiten mogelijk maken. Het is vrijwilligerswerk maar vergis je daar niet in, er komt veel bij kijken, ik denk bijvoorbeeld aan:

 • het organiseren van ons Internationaal Moto Guzzi Treffen in Tienhoven;
 • het draaiende houden van onze Guzzishop, inclusief webshop!
 • de mooie reizen naar perfecte locaties door onze Toercommissie;
 • de activiteiten en ritten van onze Klassiekercommissie;
 • de Redactie commissie die ons club blad de allure geeft van een heuse Glossy!
 • en dan zijn er nog de vrijwilligers die de kascommissie doen of andere hand en spandiensten verlenen en misschien vergeet ik er nog wel een paar!

Allemaal heel hartelijk bedankt! Namens het bestuur en namens alle leden.

Dan, de nieuwe Privacywet
Jullie hebben vast al gehoord of gelezen over de nieuwe strengere privacy wet. Het betekent dat persoonlijke gegevens alleen gebruikt mogen worden waarvoor ze bedoeld zijn en niet voor andere dingen. Wij moeten als club daar met zorg mee omgaan. Dus bijvoorbeeld het uitdraaien en meenemen van complete ledenlijsten om op evenementen te controleren of iemand lid is, gaat te ver en is niet zonder meer toegestaan. En de boetes zijn niet mis. In verband met die privacy wil de MGCN overgaan op het gebruik van de lidmaatschapskaart. Leden zullen die moeten meenemen naar evenementen waar dit nodig is (bijvoorbeeld de ALV) om aan te tonen dat men lid is en bijvoorbeeld om ledenkorting te krijgen bij de Guzzishop. De lidmaatschapskaart is het bewijs dat men lid is. 

Verslag van de kascommissie
De Kascommissie zijnde Huib v.d.Doel, Frans Peek en Wim Couwenberg hebben de boeken gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd alles ziet er goed verzorgd uit. De Kascommissie verleent decharge aan de penningmeester en de vergadering is het hier unaniem mee eens.

Verkiezing van kascommissieleden
Frans Peek vertrekt en Frans Steenhuis meldt zich aan als nieuw lid voor de kascommissie. Welkom Frans.

Financieel verslag 2017
Het financieel verslag 2017 is uitgedeeld en wordt door de penningmeester toegelicht.

Het jaar 2017 sluiten we af met een positief resultaat van € 7.675,63. Voor een onderneming of een vereniging is het fijn om het jaar met winst af te sluiten alleen voor onze club zou het fijner zijn als het zeker € 7000,00 minder was geweest. Hier hebben we vorig jaar uitgebreid bij stil gestaan en is uit voort gekomen dat de contributie voor 2018 is verlaagd.

Enkele punten uit het overzicht:

Inkomstenkant; De opbrengst voor de Guzzishop is lager dan begroot. De verkopen via de webwinkel waren lager dan voorgaande jaren. De opbrengsten voor de evenementen zijn een stuk hoger als begroot. Dit komt o.a. groot aantal leden die de evenementen hebben bezocht. Maar daar tegenover staat dat de kosten ook hoger zijn dan begroot. Tijdens de motorbeurs heeft Max Wohlgemuth op de stand gestaan om zijn boek te promoten en te verkopen. Hiervoor hebben wij een schenking van € 100,00 ontvangen.

Uitgavenkant; De kosten voor de Toercommissie zijn 90% lager dan begroot. Er zijn bijna geen declaraties binnengekomen en kosten zijn er bijna niet geweest. De diverse clubkosten zijn ook hoger dan begroot. Deze kosten bestaan uit; de jaarvergadering, lidmaatschap KNMV, stickers en de kalender voor 45 jarig bestaan, Mr. GPS en aanschaf van een mobiele pinapparaat. De stickers en kalender waren niet meegenomen in de begroting. Vanwege het positieve resultaat zijn de reserveringskosten hoger dan begroot. Dit is een reservering voor het 50 jarig bestaan.

Het financieel verslag 2017 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

Contributie
Omdat het financieel goed gaat met de club is vorig jaar de contributie verlaagd naar € 25 voor leden en € 7,50 voor gezinsleden. Voorstel is om dit jaar de contributie ongewijzigd te laten. Er zijn 2 onthoudingen, de rest van de vergadering is het ermee eens dat de contributie ongewijzigd blijft.

Financiële begroting 2018
De Financiële begroting voor 2018 is uitgedeeld en wordt door de penningmeester toegelicht.

Voor 2018 is er een negatief resultaat begroot. Dit is echt nodig om onze reserveringen naar beneden te brengen. Doordat we de contributie naar beneden hebben gebracht zijn de inkomsten lager dan vorige jaren. De kosten zijn begroot naar aanleiding van de begrotingen van de commissies. Het is vooraf niet te bepalen wanneer er wel gedeclareerd wordt en wanneer een commissielid dit niet doet. Maar deze kosten moeten wel worden meegenomen in de begrotingen.

Vraag uit de zaal:
Jan Sybren Boersma vraagt wat de diverse drukkosten inhouden? Miranda legt uit dat daarin is meegenomen: post onvoorzien, jaarvergadering en kalender.

De financiële begroting 2018 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

Afscheid van oude en verwelkoming van nieuwe commissieleden

 • Guzzishop: Marlinde van der Heijden en Paul Buijvoets verlaten de Guzzishop en we verwelkomen Jolanda Serné als nieuw lid in de Guzzishop commissie.
 • Ledenadministratie: Hans Faas gaat de ledenadministratie verlaten, hij heeft vorig jaar gezorgd voor een gestroomlijnde administratie waar we blij mee zijn. Paul Buijvoets neemt het van hem over.
 • Toercommissie: geen wijzigingen.
 • Redactie commissie: geen wijzigingen.
 • Klassieker commissie: Wim Couwenberg vertrekt uit de KC en ontvangt een kleinigheid als dank voor zijn jarenlange inzet. Als nieuw KC commissielid mogen we George Tempelaar verwelkomen.

We bedanken de vertrekkende commissieleden voor hun inzet en we verwelkomen de nieuwe commissieleden en hopen dat ze veel plezier gaan beleven de komende tijd. 

Aftreden en verkiezing van bestuursleden

Zoals aangekondigd zijn de volgende Bestuursleden aftredend:

 • Secretaris: Hans van der Koelen, wordt met unanieme stemmen herkozen.
 • Redactie commissie: Wilko van der Vecht, wordt met unanieme stemmen herkozen.
 • Klassieker commissie: Ton Brouwer vertrekt en wordt bedankt voor zijn inzet, hij wordt opgevolgd door Hans Bok, die met unanieme stemmen aangenomen wordt.
 • Guzzishop: Astrid Gommers vertrekt en wordt opgevolgd door Mariette Buijvoets, zij wordt met unanieme stemmen aangenomen.
 • Voorzitter: Hans van Reijen vertrekt, hij heeft het meer dan 5 jaar gedaan en er veel plezier aan beleeft en bedankt iedereen voor de mooie tijd. Hij wordt opgevolgd door Astrid Gommers, zij wordt met unanieme stemmen door de vergadering aangenomen.

Bedankje voor Erik en Monique van “De Koekoek”

Prijsuitreiking evenementenwedstrijd

De evenementenwedstrijd uit de Koerier heeft 3 prijswinnaars opgeleverd, zij ontvangen een tegoedbon:
3e plaats: Leen Grootveld
2e plaats: Simon Wensveen
1e plaats: Kees Vrient.

Terugblik 2017 en vooruitzichten van de Redactie
In het jaar 2017 hebben wij voldoende materiaal ingezonden gekregen om 8 mooie Koeriers te verzorgen. Er zijn plannen om een Media commissie te beginnen, voor een betere communicatie in Koerier, Faceboek en de MGCN website. Er komt een oproep voor leden die hieraan willen deelnemen.

Terugblik 2017 en vooruitzichten van de Klassiekercommissie
Het lijkt soms alsof de KC elk jaar hetzelfde programma heeft. Als je wat beter kijkt of als je regelmatig deelnemer aan evenementen bent geweest, dan weet je dat de meeste KC evenementen jaarlijks op een andere locatie worden georganiseerd en/of een wisselend thema hebben. Dat doen we om het voor de regelmatige deelnemers interessant te houden, maar zeker ook om elk jaar weer nieuwe leden aan te spreken door de evenementen letterlijk naar ze toe te brengen: in ‘hun’ regio. Dat we daarbij dan ook vaak een beroep kunnen doen op hun hulp bij de organisatie is een prettige bijkomstigheid. 

 • Jaarlijks trappen we het seizoen af met de kleinschalige maar altijd gezellige onderdelenmarkt voorafgaand aan de ALV, zoals ook vandaag weer het geval was. 
 • 30 april de Ronde Cilinderdag, dit jaar in Baarlo. Deze locatie was gekozen i.v.m. de mooie vliegtuigcollectie van PS Aero, een tentoonstelling die vooral uit historische vliegtuigen bestaat. Dit was Simon Wensveen’s laatste klus voor de KC!
 • De 1-cilinderdag was op 14 mei 2017 bij Jan Robers Motoren in Boekelo. Hier waren we in 2016 ook al te gast voor de V7-dag. Wim Couwenberg en Jan Robers hadden wederom voor een leuke dag gezorgd en er was met hulp van Jan en Hans uit Hengelo een mooie route uitgezet door de omgeving. 
 • De V7–dag was zaterdag 10 juni gepland in samenwerking met TLM motoren op de splinternieuwe locatie in Nijmegen, nog vóór de officiële opening! Hans Bok en Edwin Brouwer verzorgden de organisatie inclusief prachtig weer! 
 • Het Zijspanweekend van 30 juni t/m 2 juli was te gast bij de familie Gommers in Dongen. Een uitstekende organisatie door vooral Astrid en Gert-Jan zelf heeft voor een gezellig treffen gezorgd. 
 • Het KKW was na het succes van 2016 wederom op camping De Niesjeshof te Otterlo van 1 t/m 3 september. Het frisse weer voor de tijd van het jaar (ik heb ’s nachts 6 graden gemeten in mijn tentje.) mocht de pret overdag niet drukken, al was het maar omdat steeds meer bezoekers met caravan, campers en/of aanhanger komen. Hoe dan ook, het blijft kamperen en de gezelligheid van dit treffen vond zoals altijd zijn hoogtepunt in de zaterdag waar de mooie rondrit in de schitterende omgeving op onze Guzzi klassiekers ’s avonds werd gevolgd door een heerlijke BBQ in het zonnetje.
 • Op het jaarlijkse Nationaal Veteranen Treffen in Woerden is de MGCN altijd aanwezig met een stand tussen de merkenclubs. De KC kan voor de organisatie hiervan altijd rekenen op samenwerking met de Guzzishop. Dit keer was besloten om de MGCN stand als een ontmoetingsplaats in te richten wat een groot succes bleek: de koffietafel is de hele dag druk bezet met binnenlopende clubleden. We konden zelfs bezoekers van andere clubs noteren die de uitnodigende opstelling op waarde wisten te schatten. Kom ook in 2018 op deze 3e zaterdag in september eens een kijkje nemen op dit prachtige en gezellige evenement. Als je op je klassieke Guzzi komt mag je deze zelfs bij de MGCN stand parkeren!
 • Voor de Brommerrit zondag 8 oktober had Hans Bok een prachtige route geregeld met een leuke tussenstop. Knetterende Guzzi brommers kreeg de sporen van de deelnemende leden in hun tweede of zoveelste jeugd. De pech-assistentie draaide weer overuren.
 • Als seizoen afsluiter voor de MGCN geldt onofficieel de jaarlijkse Klassieker Winteravond in november. Vanwege het faillissement van de vaste locatie in Ameide was uitgeweken naar camping de Koekoek in Tienhoven, bekend van het IMGT en waar we nu ook voor de ALV te gast zijn. Op deze ruime locatie hebben we flink uitgepakt met het thema “zelfbouw 1-cilinders”. Een viertal prachtige motoren werd geshowd en de technische details werden door of namens de eigenaren toegelicht. Een top avond waar alle aanwezigen met veel plezier aan terugdenken. 
 •  

Tot slot wil ik nog vermelden dat de KC actief meewerkt aan evenementen welke samen met andere commissies binnen de MGCN worden georganiseerd zoals bijv. het jaarlijkse IMGT te Tienhoven (een hele klus voor het KC-lid Ronald van Beek) Dit gaan we natuurlijk ook weer doen in 2018, voor jullie als leden van de MGCN! 

 

Vooruitblik 2018 van de Klassieker Commissie

 • De 1-cilinderdag is het eerste KC evenement van 2018 en die start op zondag 22 april. George heeft een hele mooie route uitgezet in de omgeving van Rhenen en we rijden langs diverse kastelen en een tussen stop in Wijk bij Duurstede. We verzamelen 11.00 uur bij Moeke Rhenen, en we starten om 12.00 uur. De organisatie: is in handen van George Tempelaar ons nieuwe KC lid.
 • De V7 dag Op 6 mei organiseren we onze traditionele V7-Dag. Na een aantal keren in het midden, noorden en oosten van het land vertoefd te hebben, zal het evenement nu plaatsvinden in het Zuidwesten van Brabant. We verzamelen bij “Vliegveld Seppe”, tegenwoordig “Breda International airport” genoemd. De rit zal ons leiden naar het westen van Brabant, dan een tipje over Tholen in Zeeland, waarna we over de prachtige Oesterdam verder richting Brabantse Wal rijden met zijn mooie glooiingen en uitzichtpunten op Antwerpen. Een pauze wordt ingelast in de buurt van Woensdrecht, waarna we onze route vervolgen richting Kalmthoutse Heide in België met als eindbestemming Seppe. De rit zal gevarieerd zijn qua landschappen. We hopen op een goede opkomst en prachtig weer natuurlijk. De organisatie is in handen van Edwin Brouwer en Marty Nooren. 
 • 17-19 augustus KKW: Dit jaar wordt het KKW gehouden op 17-18 en 19 augustus. Wederom op de bekende locatie camping de Niesjeshof tussen Ede en Otterlo aan de N 304.We gaan er dit jaar weer een mooi weekend van maken met een leuk programma en met wat meer activiteiten om onszelf te vermaken. Uiteraard weer met een leuke tourrit over onze prachtige Veluwe.Ook de accommodatie krijgt dit jaar wat meer aandacht zodat we er ook bij wat minder weer comfortabel bij zitten. Maar laten we hopen dat de weergoden ons ook dit jaar weer gunstig gezind zijn! Na wat klachten van de campingeigenaar moeten we er dit jaar goed op toezien dat een ieder zich aanmeldt en zijn financiële bijdrage levert om de kosten voor het weekend dekkend te krijgen. Nadere info volgt nog in de Koerier tzt. Kamperen in een tentje is uiteraard geen must; we worden allemaal 1 of 2 daagjes ouder, tenslotte wil je je sleurhut meenemen of anderszins mobiel kampeermiddel is dat natuurlijk een prima optie maar breng wel je, bij voorkeur klassieke, Moto Guzzi mee! Daar draait het dit weekend tenslotte om. De coördinatie van dit weekend is in handen van ons commissielid Rob Kool die dit van Wim Couwenberg heeft over genomen.
 • 7-9 september Eifeltreffen. De klassieker commissie heeft al regelmatig het idee gehad een kampeerweekend in het buitenland te organiseren, wat is er nu mooier dan met je klassieker door een heuvellandschap te toeren. Dit jaar is het zo ver, we gaan naar de motor herberg/camping Hutterscheid van een MGCN lid in de prachtige Eifel vlak bij Bitburg. We kunnen daar kamperen of in een kamer overnachten en zullen er zeer gastvrij ontvangen worden door de eigenaren Andy en Aartien. Natuurlijk zal een toerrit door de prachtig omgeving niet ontbreken. Een weekend om niet te missen, lucht in de banden, benzine in tank en gaan. Vraag gerust om meer info bij de klassieker commissie. De organisatie is in handen van Ronald van Beek.
 • 22 september is er weer het Veteranen treffen in Woerden. Kom je met een klassieke motor of brommer dan is de entree gratis en als bezoeker betaal je Ä 5.00. het evenement begint om 9.00 en eindigt 17.00 uur. KC en Guzzishop zijn aanwezig. De Guzzishop heeft daar een mooie collectie guzzi spullen, en er is een kleine ontmoeting plaats en een bakkie koffie. Het is daar een komen en gaan van klassieke brommers en motoren. Je kan er ook een rondrit rijden (de kaasrit) je gaat dan eerst over het podium voor de foto en dat is gelijk de start van de rit. Niet te vergeten de onderdelen markt. De organisatie is in handen van Ronald van Beek en Hans Bok.
 • 30 september. Brommerrit. Op 30 september gaan we weer met de brommers en lichte motoren op pad. De locatie is nu in Rijen en we zijn welkom bij Vastado stansvormen. Voor de vroege vogels die om 11.00 uur zijn wil ik een rondleiding geven wat wij daar maken, het is wel interessant om te zien wat nu stansvormen zijn en waarvoor deze gebruikt worden. De rit gaat door het mooie Brabant en door de bossen en we komen nog een klein stukje door België. En er is ook dit jaar een volgwagen die achter de brommers aan komt, al is het maar voor geruststelling want die Guzzi brommers komen altijd wel op de eind bestemming aan. En we proberen om 16.00 weer terug te zijn bij Vastado. De organisatie is in handen van Hans Bok
 • 23 november. Klassieke winter avond. Deze avond gaat het over California lijn van Moto Guzzi. Wij willen hier nog niet ver op vooruit lopen maar als je een mooie klassieker hebt en wil tonen deze avond laat het dan de KC commissie weten zo dat wij weer een mooie avond van kunnen maken.

Terugblik 2017 en vooruitzichten van de Toercommissie
Wilfrank geeft een korte terugblik op 2017, de evenementen hebben allemaal op de website en in de Koerier gestaan, en daar kon je ook de enthousiaste verhalen lezen van de deelnemers. De vooruitblik voor 2018 wordt deze keer gepresenteerd via een PowerPoint presentatie, met een toelichting door Wilfrank, de voorzitter van de Toer Commissie. Wilfrank sluit af met de mededeling dat de Toer Commissie nog 2 vrijwilligers zoekt om mee te helpen mooie toer evenementen te organiseren.

Terugblik 2017 en vooruitzichten van de Guzzishop
De Guzzishop heeft een gezellig jaar achter de rug, sociale contacten zijn weer goed aangesterkt. We hebben uiteindelijk onze oude MGCN shirts geschonken aan een goed doel: Roprarun, zij lopen estafettes van zo`n 500 km, bv Parijs- Hamburg –Rotterdam. Onze shirts gaan naar de 3e wereld, de shirts hebben ongeveer Ä 30,00 opgebracht aan gewicht. Roprarun betaalt het vervoer van het geld wat ze bij elkaar gelopen hebben. 

Als nieuwkomer hebben bij de KWA de pinautomaat ingezet, heeft wel moeite gekost, maar uiteindelijk is dit gaan werken. En dat bleek ook wel tijdens de beurs, daar zijn 40% van de aankopen met de pin betaald. De omzet van de Shop zowel op de stand als website zijn teruggelopen, we hopen dat de pinautomaat daar een bijdrage kan leveren. En voor de webshop gaan we nog bekijken hoe we dat kunnen verhogen.

Vooruitblik Guzzishop 2018:
De visie van de Guzzishop voor het komende jaar is “Samenwerken”. Niet alleen binnen de Guzzishop, maar ook met de commissies. Vooral de evenementen die niet door MGCN geregeld zijn, bv de Italdag. Bij het Nationale Veteranen treffen wordt al samen gewerkt met de Klassieker commissie. We hebben elkaar gewoon nodig, met samenwerken hoef je niet in een commissie te zitten, we hebben je handen en gedachten en je ervaringen nodig. Een mooi voorbeeld is de opbouw en afbouw van de beursstand.

Wat ligt er in de week:
We zijn met TLM nog aan het onderhandelen om onze MGCN leden korting te geven op hun merchandising, dus kleding en wat er zoal in de vitrines staat. Het vervolg hiervan komt in de Koerier. Dus vergeet je ledenkaart niet, deze gaat nu echt gebruikt worden, het zou zonde zijn als je de korting misloopt. Dit geld ook voor op de beurs en Italdag en andere activiteiten waar de Guzzishop staat. Verder iedereen een gezellig en veilig Guzzi jaar.

Internationaal Moto Guzzi Treffen van de MGCN in Tienhoven
Beste Guzzi vrienden, hier het verhaal namens de organisatie van het Internationaal treffen. 
Voor de vijfde keer gaat de Guzzi Club een Internationaal Treffen in Tienhoven organiseren. 
Een Lustrum! Maar daarover later.

Eerst wil ik jullie even meenemen naar afgelopen jaar. Wat organisatie betreft ging het lekker. Vooral op zaterdag zaten we midden in de roos met de band Dirty Dog. Wildmen Blues op vrijdag was ook klasse. Voor het eerst hadden we een Pizzabus op vrijdag. Een groot succes, want de voorraad was in no-time op. Met het mooie weer kon Prego Sjef van Hoorn de hoorntjes vol tappen en een deel van de bemanning ging al vroeg aan de koude goudgele rakkers. Rond BBQ-tijd doken hier en daar al behoorlijk waterige oogjes op. Het thema van de zaterdag was dan ook “te vroeg gepiekt”. Fantastische sfeer, lekkere BBQ, goeie bands, lange avond, prachtig weekend.

Als we naar de feiten kijken, dan was het financieel een positief resultaat en een precies kloppende administratie (Berry en Thea, top), de T-shirts in zwart met een gaaf design waren in vele maten uitverkocht. Stiekem hoopten we op meer deelnemers, maar dat was met 218 toch een beetje hetzelfde als 2016. Een fanatieke groep vrijwilligers was precies wat we nodig hadden om het werk te verdelen. We hadden zowaar inzet nodig van onze EHBO-ers. Een flink aantal heeft ook BHV ervaring en in het draaiboek hebben we wel beschreven wat we moeten doen in geval van calamiteiten, maar dat moet ook maar goed gaan. In ieder geval gaven de verschillende vrijwilligers vanaf de dijk de weg aan naar de plaats delict en dat liep gesmeerd. Gelukkig was er niks ernstigs. Dus ik zie dit maar als een realistische oefening. Ik weet niet of dit de oorzaak is, maar de camping heeft nu een levensgrote AED-kast bij de ingang. 

Hoe internationaal waren we?
De volgende groepen gesignaleerd

 • Schotten (ook tijdens Schotlandreis ontmoet)
 • Fransen uit omgeving Metz
 • Fransen uit omgeving Arras
 • MGCB met grote afvaardiging
 • MGCGB met een aantal
 • Duitsers
 • Denen
 • Zweden

Wij noemen 2017 een succes en de vele positieve reacties bevestigen dit, dat is super gaaf, voor ons allemaal.

Nu voor 2018, natuurlijk zijn veel dingen vergelijkbaar met vorig jaar, muziek, bier en plezier. Omdat het lustrum is hebben we extra mooie shirts met een echt Guzzi Symbool. Maar we willen ook proberen om toch nog wat meer bezoekers te trekken. De 700+ van de oude tijd zullen we nu niet meer halen, maar een extra vijftig bezoekers zou wel mooi zijn voor het geheel. We hebben hierop ingezet met extra flyers en verspreiding via Stephan Guzzi en JRE-Robers motoren. De uitnodiging naar de zusterclubs is er eerder uitgegaan en nu maar kijken of dit wat gaat brengen. Ook de onderdelen markt willen we meer een centraal onderdeel van de zaterdag maken. Meer te doen, een beetje kopen en verkopen of ruilen en dit allemaal als entourage van het ontmoeten van je oude Guzzi-vrienden. Stephan Guzzi is er weer, JRE-Robers is er met zijn Stein Dinse spullen, Marc Dumesnil met wat hij de afgelopen 20 jaar verzameld heeft, de Guzziboer uit Oostzaan wil met een aanhanger langskomen en als je zelf nog wat oud spul hebt liggen, “in een grote tas achterop de motor en verkopen in Tienhoven”. Het wordt dus weer een groot feest!

Ik wil nog even extra aandacht vragen voor de groep Guzzi-kanjers uit alle gelederen van de club die de schouders onder het treffen zijn, Ronald, Bert Jan, Wilfrank, Marlinde en Wiel. Het organiseren van het treffen met jullie is al een feest op zich!

Rest mij om dit zakelijke deel te laten voor wat het is en over te gaan op de emotie. Als wij op donderdagavond het kamp opslaan en op vrijdag de tenten bouwen, vult de dag zich met geronk van Guzzi’s. De Lone Riders en groepen vullen het veld, motoren broemen tevreden en daverende lachsalvo’s wisselen elkaar af. “Kom hier je tent opzetten”, zo wordt een net aangekomen kennis begroet. “Ook een biertje?”, met grote verhalen en hard gelach schudden we de week van ons af en zijn we klaar voor weer een weekend feest met vrienden. Wie wil hier nou niet bij zijn. 

Mensen, we zien elkaar in Tienhoven

Jan Sybren

Rondvraag
Wim Meijer: vraagt wanneer er leden pasjes komen? 
Wilko v.d. Vecht legt uit dat de volgende Koerier een dikkere adresdrager zal hebben, in kleur. Voor volgend jaar moeten we nog nadenken want een creditcard formaat is een stuk duurder.

Anton Meindertsma: de MGCN bestaat nu 46 jaar waarin veel clubbekers verzameld zijn, waar zijn die?
Astrid Gommers wijst: de bekers staan hier in Tienhoven in een glazen kast in de grote zaal.

Marjo de Ruiter: vraagt hoe een gezinslid zich moet legitimeren?
Wilko v.d. Vecht antwoord dat het Bestuur dat nog moet overleggen.

Sluiting van de vergadering door de voorzitter
Astrid, onze voorzitter, meld nog even dat zij trots en blij is dat er nu 2 vrouwen in het Bestuur zitten. Alle aanwezigen bedankt en de vergadering wordt om 15:19 gesloten.

Een Goed Guzzi jaar gewenst!

MAIL

Website

 • Algemeen
 • Wilko van der Vecht & Astrid Gommers
 • Contact

 • Forum & Database
 • Paul Minnaert
 • Contact

Guzzishop

MGCN

 • Secretaris
 • Hans van der Koelen
 • Telefoon: 06-23794272
 • Contact

 • Moto Guzzi Club Nederland
 • Henri Dunantlaan 63
 • 3771XR Barneveld
 • KvK 40321134